Cheaters Heaven PC: Trainer: Tanks v1.1 Plus 2 Trainer Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation Cheaters Heaven PC: Trainer: Tanks v1.1 Plus 2 Trainer Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation
Wii Cheats Gameboy Advanced Cheats Playstation Cheats Playstation Portable Cheats NintendoDS Cheats PC Cheats Xbox Cheats Commodore 64 Cheats
We have 1010 guests online
and 247307 cheats online
Title

Tanks v1.1 Plus 2 Trainer

For PC
File
  soulsttr.zip
Description

                     Ü  ²þ  Ü 
   iMMORTAL          Ü þß         þ²
ßÛÛÜÜÜ         ܲ             ß²
 ÛÛÛÛÛßßßÜÜÜ       ÜÜÜÜþÜÜÜ              ßÛÛÜÜÜ
 ÛÛÛÛÛ°  ÛÛÛÛÛ ÜÜÜÜÛÛßÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛß ßÛÛÜÜÜÜ ÜÜÜÛÛß      ÛÛÛÛÛßßßÜÜÜ
 ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛÛ ²ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ      ÛÛÛÛÛ°  ÛÛÛÛÛ
 ÛÛÛÛÛ°  ßßßßßß ±ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ      ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛÛ
 ÛÛÛÛÛ±     °ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ ²ÛÛÛÛ     ÜÜ ÛÛÛÛÛ°  ßßßßßß
 ßßßßÛÜÜÜ     ÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ ±ÛÛÛÛ ÜÜÜÜÛÛÛÛÛ² ÛÛÛÛÛ±
 ÜÜ   ßÛÛÛÜÜÜÜ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ °ÛÛÛÛÛÛ °ÛÛÛÛ ²ÛÛÛÛÛÛÛ± ßßßßÛ²ÜÜ
 ÛÛÛÛÛß  ÛÛÛÛÛÛ² ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ±ÛÛÛÛÛÛÛ° ÜÜ   ßÛÛÛÜÜÜÜ
 ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ± ÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ °ÛÛÛÛÛÛ °ÛÛÛÛ °ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛß  ÛÛÛÛÛÛ²
 ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ° ÛÛÛÛÛ±ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ±ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛÛ° ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ±
 ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ²Ûßßßß ÛÛÛÛÛ ²ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛ °ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ°
 ²ÛÛÛÛ ÜÜÜÜßßßß ßßßß       ßßßßÛÛÛÛÛÛ ßßßßÛÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ
ÜÜÛßßßß  ßßþÜÜ      ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ  ßßßßÜÜ   ßßßßÛÛÛÜ ²ÛÛÛÛ ÜÜÜÜßßßß
        ßß ßßßßßßßß     ßßßßßßßß  ßÜ ßßßÛÜÜÜÜÜ ÜÜÛßßßß
                  PRESENTS        ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛßßßßßßß
 Ä³Ä            Tanks v1.1 Plus 2 Trainer           ijÄ
ÚijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Ä¿
³ÖÄÄ Release By......: SoDeATH    Release Date..: May. 20, 2001 Ä ÄÄ Ä³·³
³º³  Packager........: SoDeATH    # of Disks....: 01 of 1.88 MB    ³º³
³Ó³Ä ÄÄ Ä                                ÄĽ³
ÀijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ÄÙ
 Ä³Ä ÄÄ Ä                             Ä ÄÄ Ä³Ä
ÚijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> RELEASE INFO <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄijĿ
³ÖÄÄ              úúúúúúúúúúúúúú           Ä ÄÄ Ä³·³
³º³                                    ³º³
³º³ This Trainer gives you these current options :             ³º³
³º³                                    ³º³
³º³ F1 - Unlimited Ammo                          ³º³
³º³ F2 - Unlimited Lifes                          ³º³
³º³                                    ³º³
³º³                                    ³º³
³º³                                    ³º³
³º³                            SoDeATH / SOULS ³º³
³Ó³Ä ÄÄ Ä                                ÄĽ³
ÀijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ÄÙ
 Ä³Ä ÄÄ Ä                             Ä ÄÄ Ä³Ä
ÚijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ>  HELP THE GROUP <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄijĿ
³ÖÄÄ              úúúúúúúúúúúúúúúú             ÄÄij·³
³º³                                    ³º³
³º³ We are looking for people which can currently have some experience  ³º³
³º³ of making Trainers and Savegame editors, if you can fill these places ³º³
³º³ then come to our channel #SOULS on iRC EFnet and tell them      ³º³
³º³ what you can do and code in.                     ³º³
³º³                                    ³º³
³Ó³Ä ÄÄ Ä                                ÄĽ³
ÀijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ÄÙ
 Ä³Ä ÄÄ Ä                             Ä ÄÄ Ä³Ä
ÚijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> GREETINGS <ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄijĿ
³ÖÄÄ               úúúúúúúúúúú            Ä ÄÄ Ä³·³
³º³                                    ³º³
³º³      -+- Myth -+- Class -+- Divine -+- EyM -+- Codex -+-     ³º³
³º³                                    ³º³
³Ó³Ä ÄÄ Ä      Last Updated by SOULS Leader 18/05/2001       ÄĽ³
ÀijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ÄÙ