Cheaters Heaven PC: Trainer: Pacus v1.2 PLUS 4 TRAINER (C) PiZZA Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation Cheaters Heaven PC: Trainer: Pacus v1.2 PLUS 4 TRAINER (C) PiZZA Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation
Wii Cheats Gameboy Advanced Cheats Playstation Cheats Playstation Portable Cheats NintendoDS Cheats PC Cheats Xbox Cheats Commodore 64 Cheats
We have 1735 guests online
and 247307 cheats online
Title

Pacus v1.2 PLUS 4 TRAINER (C) PiZZA

For PC
File
  pzpac12trn4.zip
Description
                     ÜÛÛÜ
                     Û²ÜÛ
         P           ßÛÛß i                                    A
            ÜÜÛßßßÜßß Ü þÜÜ        Z
   ÜÜÛßßßÛÜÛß ÜÜÛÜÜÞßßÛÛÜÜ Û                        Z    ÜÜÜÛßßßßßßÛÜÜÜÜÜ
   ÛÝÜÜÛÜÜÜÜÜßÛÛÛÛ²ÛÛÞ² ÛÛÝÜßÜÜÜÜÛßßßßßßÛÜÜÜ ÜÜ          ÜÛß ÜÜÜÛÛÛÛÜÜÜÜÜ ßßÛ
   ÛÜÝÛ²ÛÛÛÛÝ ÝÛÛÛÛ²ÛÛÝÛÛ ßÞÜÜÜÜÜÜÛÛÛÛÜÜÜÜÜ ÛÜÜÜÜÛßßßßßß ÜÛÛÛ²²ÛÛÝßÛÛÛÛÛÛÞßÛ
    ÛÝÛ²ÛÛÛÛú² ÝÛÛÛ²²ÛÝÛÛÝÛÛÛÛ²ÛÛßß ÝÝúÜÛÛßÝú ÜÜÜÜÜÜÛÛÛÛÜÜÜÜÜݲÛÛÝ ²úÝÛÛ²²ÛÛ Û
    Û Û²ÛÛÛÛ ²²ÞÛÛÛÛÛÛÝÛÛÝÛ²²²ÛÛÝ ²² ÜÛÛß ÞÜÛÛÛÛ²ÛÛßßÝúÝÜÛÛßúÜ ÛÛßݲ²ÝÛÛÛÛ²ÛúÛ
    ÛÝÛ²ÛÛÛÛÞ²ÞÛÛÛÛ²ÛÛÞÛ Û ÛÛÛÛÛß² ÜÛÛß  ²úÛÛ²²ÛÛÛÝú² ÜÛÛßÝÝßßßß² úÞÞÛÛÛÛ²ÛÞÛ
    ÛúÛ²ÛÛÛÛÞúÜÛÛÛ²ÛÛÞÜÛ Ûúßݲ² ÞÜÛÛßÝú²²²ÞßßßÛÛÛß²Þ ÜÛÛßÝ ²ÜÜÞÜÜÛÛÛßßÛÛÛÛ²Û Û
    ÛÝÛ²ÛÛÛÛþßßßÛßßßÞÜ²Û ÛÞ ²²ÞÜÛÛß ² ÜÛÛÛÛÛÛÝݲ޲ÜÛÛßú ²Þßß²ßßÛÛݲúÝÛÛÛÛ²ÛÞ Û
    ÛÞÛ²ÛÛÛÛÝÛßÜÜÜÞÛÛÛ²Û ÛÛÜ ÜÛÛßú²²²ÞÛÛÛ²²²ÛÞ²úÜ ÛÛßݲÞÜÛÛÛÛÛÛÝÛÛÞ²²Þ ÛÛÛÛÛÛÞßÛ
    ÛÞÛÛÛÛÛÛÝÛn!sßÜÜúßÛß ÝÜÛÛÛÛÜÜÜÜÜÛÛ²ÛÛÛÛßÞ ÜÛÛßÞ²²²ÞÛÛ²Û²²ÛÞÛÛÛ ÞÜÛÛÛÛßßßß Û
    Û ÛÛÛÛÛÛÞÛ     ßÛÜÜÜßÜÜÜÜÜÜÜ ßßßß ÜÜÜÜÝÜÛÛÛÛÜÜÜÜÜÛÛ²ÛÛ ÛÛß ßßßÛß ÜÜÜÜÛßßßß
    ÛÞÛ²ÛÛÛÛ Û                 ßßßßßßßß  ßÜÜÜÜÜÜÜ ßßßß ÜÜÜÜÜÜÛßÛÜÜÜÛß
   ÛßÞÛÛÛÛÛÛÞßßÜ                                ßßßßßßßß             [PiZZA]
   ÛÞßßÛÛßßßßß Û   . .. p r o u d l y   p r e s e n t s .. .
 ÚúßßÛ ß ÜßßßßßúÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄ¿
 ³*³ ßßßß             Pacus v1.2 PLUS 4 TRAINER (C) PiZZA                  À³*³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
  °³ Release Date .....: 01-11-04                  Disks .....: 01 x 2.88mb ³°
  °³ Release Type .....: Trainer                   Options ...: Plus 4      ³°
 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ÀijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ[ R e l e a s e   N o t e s ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄijÄÙ
  °³                                                                        ³°
  °³ Unzip/Unrar trainer  into your  game  directory,  then  start  trainer ³°
  °³ with  "pztrain.exe",  and finally  start  the  game.  During  gameplay ³°
  °³ toggle trainer options by pressing the following key combinations:     ³°
  °³                                                                        ³°
  °³    Enable    Disable   Option                                          ³°
  °³    F1                  Toggle Infinite Lives                           ³°
  °³    F2                  Toggle Makes Ghosts Vulnerable                  ³°
  °³    F3                  Toggle Stop Ghosts Respawning                   ³°
  °³    F4                  Skip Level                                      ³°
  °³                                                                        ³°
  °³ /Team PiZZA                                                            ³°
  °³                                                                        ³°
  °³          If you can not, or do not want to respect our work,           ³°
  °³           then do NOT bother posting this info on your site            ³°
  °³                  without proper credit where due.                      ³°
  °³                                                                        ³°
 ÚijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄijĿ
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ[ I n s t a l l   N o t e s ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÙ
  °³                                                                        ³°
  °³ See above.                                                             ³°
  °³                                                                        ³°
 ÚijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄijĿ
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ N e w s ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
  °³                                                                        ³°
  °³ PiZZA is your small  dedicated team of friendly  fellows that have one ³°
  °³ thing in common:  a weakness for bringing you game-related stuff.  For ³°
  °³ this  same reason,  we just *might*  have an open  position for  other ³°
  °³ fellows that have proven experience in one or more of these fields:    ³°
  °³                                                                        ³°
  °³    - Keygen Maker (you can code keygens)                               ³°
  °³    - Cracker (you can crack games)                                     ³°
  °³    - Trainer maker (you can train games)                               ³°
  °³                                                                        ³°
  °³ See below for contact information.                                     ³°
  °³                                                                        ³°
 ÚijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄijĿ
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ C o n t a c t ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
  °³                                                                        ³°
  °³ IRC....: N/A                                                           ³°
  °³ WWW....: N/A                                                           ³°
  °³ Email..: mrpi2oo3@hotmail.com                                          ³°
  °³                                                                        ³°
  °³ Please do NOT mail us about passworded or missing disks.  Also, we can ³°
  °³ NOT help you to get cracks / trainers / etc, so please do not bother.  ³°
  °³                                                                        ³°
 ÚijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄijĿ
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ[ G r e e t i n g s ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
  °³                                                                        ³°
  °³ PiZZA gives away cold beer and fresh PiZZA to our known friends in ... ³°
  °³                                                                        ³°
  °³             PiZZADOX - POD - MYTH - DiViNE - CLASS - SEiZE             ³°
  °³                                                                        ³°
 ÚijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄijĿ
 ³*³¿ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ¿ B E C A U S E   W E   C A N ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÚ³*³
 ÀÄÙÀÄ[01-01-03]ÄÄÄÄÄÄÄÄÀÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÙÄÄÄÄÄÄ[nfo by nmls]ÄÙÀÄÙ