Cheaters Heaven PC: Trainer: M.A.D.: Mutually Assured Destruction +4 Trainer Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation Cheaters Heaven PC: Trainer: M.A.D.: Mutually Assured Destruction +4 Trainer Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation
Wii Cheats Gameboy Advanced Cheats Playstation Cheats Playstation Portable Cheats NintendoDS Cheats PC Cheats Xbox Cheats Commodore 64 Cheats
We have 1470 guests online
and 247307 cheats online
Title

M.A.D.: Mutually Assured Destruction +4 Trainer

For PC
File
  dmtrn.zip
Description
               Ü þ
  þ            Û            þ
  Ü            Ü            Ü
   ß ÜÜ          þ ßÛÜÜÜÜ   ÜÜÜ     ß ÜÜ
     ßß²ÜÜ      Üþ  Þ²ÛÛÛÛÛÜþßÛÛÛ²²²Ü ßÜÜ   ßß²ÜÜÜÜ
° °°°°°°° ²²ÛÛÜ °°° ÜÜÛÛ² °°° ²ÛÛÛÛÛÛ ÞÛÛÛÛÛÛ²Ý ° ²ÛÛÜÜ ÜþßÛÛÛÛ²² °°°°°°° °
     ²ÛÛÛÛÛÝ ÜÛÛÛÛÛ²Ý   ²²ÛÛÛÛÝ ßÛÛÛ²Ûß  Þ²ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛ²
     ²ÛÛÛÛÛÛÜþßÛÛÛÛÛÛ²   ²²ÛÛÛÛ ÜÜÜÜÜ    ²ÛÛÛÛÛÛ  ÞÛÛÛÛÛ²
    Þ²ÛÛÛÛÛ  ÞÛÛÛÛÛ²Ý   ²²ÛÛÛÛ ß ÛÛÛÛÛ²Ü   Þ²ÛÛÛÛÛÝ  ÛÛÛÛÛ²Ý
    ²ÛÛÛÛÛÝ  ÛÛÛÛÛÛ²    ²ÛÛÛÛÛÝ ÞÛÛÛÛÛ²Ý   ²ÛÛÛÛÛÛ  Ü ßßÛÛ²  sL!
    ÞÛÛÛÛÛÛ  ÞÛÛÛÛÛ²Ý   Þ²ÛÛÛÛÛÛþÜÛÛÛÛÛÛ²Ý   Þ²ÛÛÛÛÛÝ  ÛÛÜÜÜ ß 
   Þ²ÛÛÛÛÛþÜ ÞÛÛÛÛÛ²²   ܲÛßßßß   ßßßÛÛÜ   ²²ÛÛÛÛÛÝ ÞÛÛÛÛÛ²Ý
   ²ÛÛÛÛÛÝ ß²ÛÛßßß    ß          ß    ßßßÛÛ²  ÞÛÛÛÛÛ²
°°°° ²ÛÛÛ²ÛÛÛß °  °°°°°°° ß °°°°°°°°°°°°°°°°°°° ß °°°°°°°  ßßþÛÛÛ²ÛÛÛ² °°°°
  Þ²²Ûßß                              ßßÛ²²Ý
ÜÜ Üßß ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜ Pirates Gone Crazy ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜ ßßÜ ÜÜ
 ÛÜÜÜÜß            Proudly Present             ßÜÜÜÜÛ
 þÜÜÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÜÜþ
  ßß²Ü    M.A.D. : Mutually Assured Destruction +4 Trainer       ܲßß
ÜÛßÜ Û²Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä²Û ÜßÛÜ
²Ü ßþÛ²  Supplier-----: [PGC2k-Team-] Release Date: [--09.02.01--]  ²Ûþß ܲ
 ßßÜÜßßþÜ Trainer------: [sheep]    # Of Files--: [-01 * small-] ÜþßßÜÜßß
     Û Packager-----: [sheep]    Protection--: [------------] Û
ÜÜÜ Ü ÜÜܲ Publisher----: [Shown Above] Program Type: [------------] ²ÜÜÜ Ü ÜÜÜ
²ÛÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÛ²
ß²Û [crack info]                              Û²ß
 ß²Û                                    Û²ß
 ß²Û  direct crack <-> patch <-> keygen <-> serial <-> none <->   Û²ß
  ß²Û                                  Û²ß
  ß²Û              Trainer <*>             Û²ß
   ß²                                ²ß
    ßþÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Äþß
     ³ System Requirements: A Computer.Running.Win95/98/98SE/2000³
    ÜþÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄþÜ
   ܲ  [information]                        ²Ü
  Ü²Û                                 Û²Ü
  Ü²Û   cheats keys :-                        Û²Ü
 Ü²Û                                   Û²Ü
 Ü²Û       U - Infinite Uranium                   ܲÛ
Ü²Û       M - Infinite Money                     ܲÛ
Ü²Û       R - Complete Research Cycle                ܲÛ
Ü²Û       L - Instant Nuke Launch                  Ü²Û          
Ü²Û                                     Û²Ü
Û²Ü                                     Û²Ü
²Û                                     Û²
ßßß ß ßßß²                              ²ßßß ß ßßß
     ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
     Û [install notes]                      Û
 ÜÜßßÜÜþß                               ßþÜÜßßÜÜ
²ß ÜþÛ²   Unpack the trainer into the game directory..       ²ÛþÜ ß²
ßÛÜß Û²   Run the trainer..                     ²Û ßÜÛß
  ÜÜ²ß   Click Run Game                       ß²ÜÜ
 þßß     Use keys displayed above                   ßßþ
 ³                                      ³
 ³                                      ³
 ³      ADDITIONAL NOTES!!                       ³
 ³                                      ³
 ³      Press R 3 times to complete ALL research            ³
 ³                                      ³
 ³                                      ³          
 ³                               [sheep]   ³
 ³                                      ³
 ³                                      ³
 :Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä:
 ³ [pgc members] : Not shown for security reasons              ³
 þÜÜÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÜÜþ
  ßß²Ü [salutations]                         ܲßß
ÜÛßÜ Û²                                ²Û ÜßÛÜ
²Ü ßþÛ²  CrackZ,JosephCo,CoRN,Tin,yoshi,WarezPup, iczelion,BMonkey  ²Ûþß ܲ
 ßßÜÜßßþÜ hutch,prophecy,the_owl,razzi,Rudeboy,ytc ,Carpiathia,Blorght ÜþßßÜÜßß
     ÛVisionZ,kaai,Muad`Dib,r!sc, and all the rest i have forgot!Û
ÜÜÜ Ü ÜÜܲ     #Cracking #Cracking4Newbies #Win32asm      ²ÜÜÜ Ü ÜÜÜ
²Û                                      Û²
ß²Û  Groups: UCF,TNO,RAZOR,MYTH,DVN,CLS,OGN,RADIUM,CO RE,OR&L,MEX,F4CG,   Û²ß
 ß²Û     RiSE,BLIZZARD,OXYGEN,ORiON,HARVEST,SLT,O L,DC.        Û²ß
 ß²Û                                   Û²ß
  ß²Û                                  Û²ß
  ß²Û                                 Û²ß
   ß²                                ²ß
    ßþÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Äþß
°°°°°°°° ³ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°° ³ °°°°°°°°
    ÜþÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄþÜ
   ܲ [info]                            ²Ü
  Ü²Û                                 Û²Ü
  Ü²Û   Interested in joining ? this is what we are looking for   Û²Ü
 Ü²Û  Currently We are looking for someone to host www/emails/BOUNCERS, Û²Ü
 Ü²Û  TCL CODERS, GOOD CODERS, People that can Supply NEW Hardware    Û²Ü
Ü²Û   If you can provide Shell accounts on at least 34mbit connect    Û²Ü
²Û                                      Û²
ßßß ß ßßß²Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä²ßßß ß ßßß
°°°°°°°° Û °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°° Û °°°°°°°°
ÜÜÜ Ü ÜÜÜ²Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä²ÜÜÜ Ü ÜÜÜ
²Û     [news: 24.11.99]                         Û²
ß²Û                                     Û²ß
 ß²Û                                    Û²ß
 ß²Û       Nothing new that you need to know about! :)      Û²ß
  ß²Û                                  Û²ß
  ß²Û                                 Û²ß
   ß²                                ²ß
    ßþÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Äþß
°°°°°°°° ³ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°° ³ °°°°°°°°
    ÜþÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄþÜ
   ܲ   [Thinking of Joining or have Something to Offer PGC ?]  ²Ü
  Ü²Û [well we are looking for some new blood, see below for info]  Û²Ü
  Ü²Û   - Crackers (Experienced with unpacking/keygenning)      Û²Ü
 Ü²Û   - Suppliers (Able to supply good Commercial programs)     Û²Ü
 Ü²Û    - Coders  (Small apps and demos)               Û²Ü
Ü²Û    - Shell Box owner (.dk/.se/.fi/.cz/edu)r.            Û²Ü
²Û     - Hardware supplier (but not your old 4mb vga type)        Û²
ßßß ß ßßß² - ISO/VCD/PSX/MP3 Siteops wanted.             ²ßßß ß ßßß
°°°°°°°° Û - Only Active members are needed, we have enough idlers  Û °°°°°°°°
ÜÜÜ Ü ÜÜܲ                              ²ÜÜÜ Ü ÜÜÜ
     ÛÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä Û
 ÜÜßßÜÜþß [contact info]                       ßþÜÜßßÜÜ
²ß ÜþÛ²   iRC: #pgc-force                     ²ÛþÜ ß²
ßÛÜß Û²   www: www.pgc-force.com                 ²Û ßÜÛß
  ÜÜ²ß  e-mail: pGC@pGC-Force.com                   ß²ÜÜ
 þßßÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ Äßßþ
 ³    Nfo Header and Layout By: StrikeLight of Abstract Designs     ³
 :     Nfo Last Updated on: 18.08.00   Updated By: Thesmurf      :
 .                                      .
        IF YOU CONTINUE TO USE THIS PLEASE REGISTER IT!!
            WE DO THIS FOR FUN NOT PROFIT