Cheaters Heaven PC: Trainer: M.A.D.: Mutually Assured Destruction +4 Trainer Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation Cheaters Heaven PC: Trainer: M.A.D.: Mutually Assured Destruction +4 Trainer Cheat Codes Trainers Walkthroughs Hints Cheats Code Trainer Walkthrough Hint Savegames for PC Xbox and Playstation
Wii Cheats Gameboy Advanced Cheats Playstation Cheats Playstation Portable Cheats NintendoDS Cheats PC Cheats Xbox Cheats Commodore 64 Cheats
We have 2088 guests online
and 247307 cheats online
Title

M.A.D.: Mutually Assured Destruction +4 Trainer

For PC
File
  dmtrn.zip
Description
                             Ü þ
   þ                        Û                       þ
    Ü                        Ü                       Ü
     ß ÜÜ                   þ ßÛÜÜÜÜ      ÜÜÜ         ß ÜÜ
         ßß²ÜÜ            Üþ   Þ²ÛÛÛÛÛÜþßÛÛÛ²²²Ü  ßÜÜ     ßß²ÜÜÜÜ
° °°°°°°°  ²²ÛÛÜ °°°  ÜÜÛÛ² °°° ²ÛÛÛÛÛÛ ÞÛÛÛÛÛÛ²Ý ° ²ÛÛÜÜ  ÜþßÛÛÛÛ²²  °°°°°°° °
          ²ÛÛÛÛÛÝ  ÜÛÛÛÛÛ²Ý     ²²ÛÛÛÛÝ  ßÛÛÛ²Ûß    Þ²ÛÛÛÛÛ    ÛÛÛÛÛ²
         ²ÛÛÛÛÛÛÜþßÛÛÛÛÛÛ²      ²²ÛÛÛÛ  ÜÜÜÜÜ        ²ÛÛÛÛÛÛ   ÞÛÛÛÛÛ²
        Þ²ÛÛÛÛÛ   ÞÛÛÛÛÛ²Ý      ²²ÛÛÛÛ ß ÛÛÛÛÛ²Ü     Þ²ÛÛÛÛÛÝ   ÛÛÛÛÛ²Ý
        ²ÛÛÛÛÛÝ   ÛÛÛÛÛÛ²       ²ÛÛÛÛÛÝ  ÞÛÛÛÛÛ²Ý     ²ÛÛÛÛÛÛ   Ü ßßÛÛ²   sL!
       ÞÛÛÛÛÛÛ   ÞÛÛÛÛÛ²Ý      Þ²ÛÛÛÛÛÛþÜÛÛÛÛÛÛ²Ý     Þ²ÛÛÛÛÛÝ   ÛÛÜÜÜ ß 
      Þ²ÛÛÛÛÛþÜ ÞÛÛÛÛÛ²²      ܲÛßßßß      ßßßÛÛÜ      ²²ÛÛÛÛÛÝ  ÞÛÛÛÛÛ²Ý
      ²ÛÛÛÛÛÝ  ß²ÛÛßßß       ß                   ß       ßßßÛÛ²   ÞÛÛÛÛÛ²
°°°° ²ÛÛÛ²ÛÛÛß °    °°°°°°° ß °°°°°°°°°°°°°°°°°°° ß °°°°°°°    ßßþÛÛÛ²ÛÛÛ² °°°°
    Þ²²Ûßß                                                           ßßÛ²²Ý
ÜÜ Üßß ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜ Pirates Gone Crazy ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜ ßßÜ ÜÜ
 ÛÜÜÜÜß                        Proudly  Present                         ßÜÜÜÜÛ
 þÜÜÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÜÜþ
   ßß²Ü       M.A.D. : Mutually Assured Destruction +4 Trainer             ܲßß
ÜÛßÜ  Û²Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä²Û  ÜßÛÜ
²Ü  ßþÛ²   Supplier-----: [PGC2k-Team-] Release Date: [--09.02.01--]   ²Ûþß  ܲ
 ßßÜÜßßþÜ  Trainer------: [sheep]       # Of Files--: [-01 * small-]  ÜþßßÜÜßß
         Û Packager-----: [sheep]       Protection--: [------------] Û
ÜÜÜ Ü ÜÜܲ Publisher----: [Shown Above] Program Type: [------------] ²ÜÜÜ Ü ÜÜÜ
²ÛÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÛ²
ß²Û  [crack info]                                                           Û²ß
 ß²Û                                                                       Û²ß
  ß²Û    direct crack <->  patch <->  keygen <-> serial <->  none <->     Û²ß
   ß²Û                                                                   Û²ß
    ß²Û                            Trainer <*>                          Û²ß
      ß²                                                               ²ß
        ßþÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Äþß
         ³ System Requirements: A Computer.Running.Win95/98/98SE/2000³
        ÜþÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄþÜ
      ܲ   [information]                                               ²Ü
    Ü²Û                                                                 Û²Ü
   Ü²Û      cheats keys :-                                               Û²Ü
  Ü²Û                                                                     Û²Ü
 Ü²Û             U - Infinite Uranium                                      ܲÛ
Ü²Û              M - Infinite Money                                         ܲÛ
Ü²Û              R - Complete Research Cycle                                ܲÛ
Ü²Û              L - Instant Nuke Launch                                    Ü²Û                    
Ü²Û                                                                         Û²Ü
Û²Ü                                                                         Û²Ü
²Û                                                                          Û²
ßßß ß ßßß²                                                           ²ßßß ß ßßß
         ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
         Û [install notes]                                           Û
 ÜÜßßÜÜþß                                                             ßþÜÜßßÜÜ
²ß  ÜþÛ²     Unpack the trainer into the game directory..             ²ÛþÜ  ß²
ßÛÜß  Û²     Run the trainer..                                         ²Û  ßÜÛß
   ÜÜ²ß      Click Run Game                                              ß²ÜÜ
 þßß         Use keys displayed above                                      ßßþ
 ³                                                                           ³
 ³                                                                           ³
 ³           ADDITIONAL NOTES!!                                              ³
 ³                                                                           ³
 ³           Press R 3 times to complete ALL research                        ³
 ³                                                                           ³
 ³                                                                           ³                   
 ³                                                              [sheep]      ³
 ³                                                                           ³
 ³                                                                           ³
 :Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä:
 ³  [pgc members] : Not shown for security reasons                           ³
 þÜÜÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÜÜþ
   ßß²Ü  [salutations]                                                  ܲßß
ÜÛßÜ  Û²                                                               ²Û  ÜßÛÜ
²Ü  ßþÛ²   CrackZ,JosephCo,CoRN,Tin,yoshi,WarezPup, iczelion,BMonkey    ²Ûþß  ܲ
 ßßÜÜßßþÜ hutch,prophecy,the_owl,razzi,Rudeboy,ytc ,Carpiathia,Blorght ÜþßßÜÜßß
         ÛVisionZ,kaai,Muad`Dib,r!sc, and all the rest i have forgot!Û
ÜÜÜ Ü ÜÜܲ          #Cracking #Cracking4Newbies #Win32asm            ²ÜÜÜ Ü ÜÜÜ
²Û                                                                           Û²
ß²Û   Groups: UCF,TNO,RAZOR,MYTH,DVN,CLS,OGN,RADIUM,CO RE,OR&L,MEX,F4CG,     Û²ß
 ß²Û          RiSE,BLIZZARD,OXYGEN,ORiON,HARVEST,SLT,O L,DC.                Û²ß
  ß²Û                                                                     Û²ß
   ß²Û                                                                   Û²ß
    ß²Û                                                                 Û²ß
      ß²                                                               ²ß
        ßþÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Äþß
°°°°°°°° ³ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°° ³ °°°°°°°°
        ÜþÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄþÜ
      ܲ  [info]                                                       ²Ü
    Ü²Û                                                                 Û²Ü
   Ü²Û      Interested in joining ? this is what we are looking for      Û²Ü
  Ü²Û   Currently We are looking for someone to host www/emails/BOUNCERS, Û²Ü
 Ü²Û    TCL CODERS, GOOD CODERS, People that can Supply NEW Hardware       Û²Ü
Ü²Û     If you can provide Shell accounts on at least 34mbit connect        Û²Ü
²Û                                                                           Û²
ßßß ß ßßß²Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä²ßßß ß ßßß
°°°°°°°° Û °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°° Û °°°°°°°°
ÜÜÜ Ü ÜÜÜ²Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä²ÜÜÜ Ü ÜÜÜ
²Û         [news: 24.11.99]                                                  Û²
ß²Û                                                                         Û²ß
 ß²Û                                                                       Û²ß
  ß²Û              Nothing new that you need to know about! :)            Û²ß
   ß²Û                                                                   Û²ß
    ß²Û                                                                 Û²ß
      ß²                                                               ²ß
        ßþÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Äþß
°°°°°°°° ³ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°° ³ °°°°°°°°
        ÜþÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄþÜ
      ܲ     [Thinking of Joining or have Something to Offer PGC ?]    ²Ü
    Ü²Û  [well we are looking for some new blood, see below for info]   Û²Ü
   Ü²Û     - Crackers  (Experienced with unpacking/keygenning)           Û²Ü
  Ü²Û      - Suppliers (Able to supply good Commercial programs)          Û²Ü
 Ü²Û       - Coders    (Small apps and demos)                              Û²Ü
Ü²Û        - Shell Box owner (.dk/.se/.fi/.cz/edu)r.                        Û²Ü
²Û         - Hardware supplier (but not your old 4mb vga type)               Û²
ßßß ß ßßß² - ISO/VCD/PSX/MP3 Siteops wanted.                         ²ßßß ß ßßß
°°°°°°°° Û - Only Active members are needed, we have enough idlers   Û °°°°°°°°
ÜÜÜ Ü ÜÜܲ                                                           ²ÜÜÜ Ü ÜÜÜ
         ÛÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä Û
 ÜÜßßÜÜþß  [contact info]                                             ßþÜÜßßÜÜ
²ß  ÜþÛ²     iRC: #pgc-force                                         ²ÛþÜ  ß²
ßÛÜß  Û²     www: www.pgc-force.com                                  ²Û  ßÜÛß
   ÜÜ²ß   e-mail: pGC@pGC-Force.com                                      ß²ÜÜ
 þßßÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ Äßßþ
 ³        Nfo Header and Layout By: StrikeLight of Abstract Designs          ³
 :         Nfo Last Updated on: 18.08.00      Updated By: Thesmurf           :
 .                                                                           .
               IF YOU CONTINUE TO USE THIS PLEASE REGISTER IT!!
                        WE DO THIS FOR FUN NOT PROFIT